Vakantiebijspijkercursus

hamer en spijker

In de schoolvakanties kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben een bijspijkercursus volgen in de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.

Bij het vak Nederlands kun je kiezen voor ontleden, gewone spelling en werkwoordspelling. Als je gaat voor Engels dan wordt de basisgrammatica geleerd, met name de werkwoordstijden. De grammatica wordt uitgelegd met behulp van gekleurde kaartjes opdat beter kan worden doorzien hoe de structuur van een taal eruit ziet. Woordsoorten en zinsdelen hebben elk een eigen kleur voor de herkenbaarheid. Bij rekenen/wiskunde worden algemene rekenvaardigheden geoefend of komt het rekenen met letters (algebra) aan bod.

Leerlingen kunnen de bijspijkercursus in een bepaald vak volgen op hun eigen niveau.

De afzonderlijke bijspijkercursussen duren een week en leerlingen worden elke dag twee uur verwacht. Welke uren dat zijn, wordt in overleg bepaald en hangt af van de aanmeldingen.

Het is mogelijk te kiezen voor één of twee weken en één of meer vakken per week.