Werkwijze

individuele begeleiding

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens studiebegeleiding kunnen alle soorten vragen door de leerling worden gesteld. Leerstof kan worden uitgelegd, ingeoefend en overhoord. Ook kan de leerling tips krijgen over hoe te leren en hoe te plannen. Van de leerling wordt gevraagd zelf in de gaten te houden en aan te geven waarbij hulp wordt gewenst.

De studieplanner
Een belangrijk hulpmiddel bij het plannen van het werk dat leerlingen door school     opgegeven krijgen, is de studieplanner. Om die goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat de leerling het opgegeven huiswerk beschikbaar heeft in agenda of mobiele telefoon.

Huisregels
Om er voor te zorgen dat leerlingen ongestoord aan het werk kunnen zijn, hanteren we een aantal huisregels. Deze staan duidelijk op een vel papier dat in het mapje met studieplanners zit dat elke leerling heeft.                                                       

Evaluaties
Drie  keer per jaar (in november, februari en mei)  worden leerlingen en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek over de resultaten van de studiebegeleiding en van school. Ook wordt dan de voortgang van de begeleiding besproken.

Afspraken
Als een leerlingen om een goede reden niet naar studiebegeleiding kan komen, mag de begeleiding in overleg op een andere tijd worden ingehaald. De uren die voor een bepaalde maand zijn afgesproken, worden in dezelfde maand gefactureerd. In bijzondere gevallen waarin een leerling langere tijd niet naar studiebegeleiding kan komen, is een regeling te treffen.