Werkwijze

individuele begeleiding

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij leerproblemen wordt eerst, als daarvoor genoeg reden is,  een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak. De manier van lezen, schrijven en/of rekenen wordt bekeken. Ook is er aandacht voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van de leerling. Daarna kan begeleiding starten waarbij het voldoen aan de leervoorwaarden een belangrijke plaats inneemt. Dat wil zeggen dat bepaalde vaardigheden worden geoefend die nog niet voldoende zijn ontwikkeld maar wel nodig zijn voor het leren.

Begeleiding bij het studeren bestaat uit het geven van leertips, extra uitleg, oefeningen en/of overhoringen. De planning van het leren van toetsen wordt ondersteund door middel van het verdelen van de leerstof over een aantal dagen. Het planschema wordt vervolgens vastgelegd in de agenda of op de mobiele telefoon.

Oefenen thuis

Om het effect van de begeleiding te versterken, is het vaak nodig om thuis verder te oefenen. Hoeveel en hoe vaak dit het beste kan gebeuren, is afhankelijk van de soort begeleiding.

Afspraken
Als een leerling om een goede reden niet naar studiebegeleiding kan komen, mag de begeleiding in overleg op een andere tijd worden ingehaald. De uren die voor een bepaalde maand zijn afgesproken, worden in dezelfde maand in rekening gebracht.