Cursus Beter Leren

Beter Plannen
In het cursusuur Beter Plannen wordt een systeem van plannen van het huiswerk uitgelegd. De bedoeling hiervan is, dat al het huiswerk op een goede manier en op tijd wordt ingepland. We gebruiken hiervoor een speciale studieplanner en de eigen agenda/mobiele telefoon of eventueel studiewijzers.
Tijdens de studie- en huiswerkbegeleidingbegeleiding, die daarna te volgen zijn, kan de leerling dit systeem stap voor stap inoefenen.

Begrijpend Leren
Iedere leerling overkomt het wel eens: je bent aan het studeren maar je snapt niet helemaal wat er wordt bedoeld.
Tijdens de twee cursusuren Begrijpend Leren krijgt de leerling bepaalde methodes aangereikt om de leerstof helder te krijgen. Want pas als de stof duidelijk is, kun je hem toepassen en onthouden. Aan de hand van stukjes leerstof worden die methodes ingeoefend.