Studiebegeleiding

Coaching

Wat houdt het in?
Er wordt begeleiding gegeven bij het studeren. Deze is individueel, persoonlijk en dus hulp op maat. En dat veelal op een manier waarbij leerlingen leren ‘door te zien’. Dus met veel visuele ondersteuning zoals schetsen, mindmaps en gebruikmaking van kleuren. Dit om de leerstof helderder te maken zodat deze beter wordt doorzien. Leerlingen krijgen zo een beter beeld van wat ze leren en de structuur en verbanden worden daarmee duidelijker. Als ze zich een voorstelling kunnen maken van wat ze leren, kunnen ze het vervolgens gemakkelijker gaan onthouden. Hoewel het onthouden wel weer extra oefening vraagt natuurlijk. Voor of na deze individuele begeleiding kunnen leerlingen op dezelfde middag  gedurende een uur onder toezicht hun huiswerk maken in een groep.

Waarom is het belangrijk?
Veel kinderen hebben moeite met het plannen van huiswerk of studie. Of ze zijn in de thuisomgeving snel afgeleid door andere zaken. Het kan ook zijn dat ze moeite hebben met één of meerdere schoolvakken. Daarom biedt Doorzien Studiebegeleiding  de leerlingen een houvast om beter om te kunnen gaan met huiswerk en de leerstof beter te begrijpen en toe te passen.

Voor wie is studiebegeleiding bestemd?
Doorzien studiebegeleiding  is er voor alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs die moeite hebben met studeren of met een of meer schoolvakken.Ook (jong-) volwassenen kunnen terecht voor begeleiding bij hun studie of cursus.

Wat hebben we nog meer te bieden?
Naast studiebegeleiding  zijn er een aantal cursussen te volgen: Beter Leren, Nederlandse grammatica, bijspijkerworkshops in Engels, Frans of Duits, vakantiebijspijkercursussen evenals Engels voor volwassenen. Verder kunnen we mensen helpen die beter willen leren lezen en schrijven in het Nederlands. We hebben een unieke taalmethode ontwikkeld onder de naam Taaldoorzien. Kijk op de website van www.taaldoorzien.nl voor meer informatie. En Doorzien is er ook voor het checken van papers, werkstukken en dergelijke op spelling en taalgebruik.