Studiebegeleiding

Coaching                          

Wat houdt het in?


Er wordt individuele begeleiding gegeven bij het leren en studeren.

Van kinderen wordt verwacht dat ze leren lezen, schrijven en rekenen op de basisschool. Als een leerling hierbij problemen ondervindt, kan hij of zij voor begeleiding terecht bij Doorzien. Eerst kan, indien gewenst,  door middel van een uitgebreid onderzoek gezocht worden naar de oorzaak van het leerprobleem waarna gerichte hulp kan worden ingezet.

Begeleiding bij het studeren houdt in dat de leerling gebruik leert te maken van visuele ondersteuning zoals schetsen, mindmaps en kleuren. Door de leerstof zo te ‘doorzien’  wordt die helderder en kunnen de structuur en verbanden in de tekst duidelijker worden. Naast een goede manier van studeren is een goede planning belangrijk. De leerling krijgt hulp bij het verdelen van de leerstof , het bepalen van de dagen waarop gestudeerd wordt en het vastleggen daarvan.

Waarom is het belangrijk? 

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, studeren en plannen zijn nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook kan hiermee ieder mens, kind of volwassene,  zijn of haar talenten ontplooien.                                                                                                                      

Voor wie is studiebegeleiding bestemd?
Doorzien studiebegeleiding  is er voor alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs die moeite hebben met leren of studeren. Ook (jong-) volwassenen kunnen terecht voor begeleiding bij hun studie of cursus.

Wat hebben we nog meer te bieden?


Close Reading, een manier om begrijpend lezen te verbeteren, behoort tot de mogelijkheden. Ook is er een cursus Beter Leren en een bijspijkercursus Engels voor volwassenen te volgen.

 

SKJ_logo